Energy Abundance deelt kennis over vrije energie technologieen

Wat is Vrije Energie?

Vrije energie is een overkoepelende term voor technologieën die overal en altijd overvloedige schone energie kunnen opwekken door de energie uit het kwantumveld om te zetten in bruikbare energie. Deze technologieën hebben grootse implicaties voor onze samenleving.

Energie is zo fundamenteel in onze samenleving
als we de manier waarop we het produceren veranderen, verandert onze hele samenleving

Bekende vormen van VE technologieen

In de afgelopen 120 jaar is er onderzoek gedaan naar verschillende technologieën
die in kunnen tappen op ether/nulpuntsenergie om overvloedige schone energie te produceren.
Hierbij de bekenden vormen daarvan.

Solid State

Solid state

Magnetic Motor

Magneet Motoren

Plasma

Plasma Reactors

Water Tech

Water Motoren

Ether Motor

Ether Motoren

LENR

LENR/ Koude kern fusie

Gravity Motor

Zwaarte kracht Motoren

Doel van Energy Abundance

De geesten van mensen openen voor de mogelijkheden met Vrije Energie technologieën en bijdragen aan de integratie van Vrije Energie technologieën in de samenleving.

Bedrijven die openlijk hun VE technologie promoten of onderzoeken

De meeste bedrijven bevinden zich in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase en staan open voor investeringen.

Leer meer